Support

Account

Home Forums Reply To:

 • Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đăng nhập vào tài khoản khác trên YouTube, bạn cần biết cách đăng xuất khỏi YouTube trên điện thoại. Hãy cùng tìm hiểu cách làm này trong bài viết dưới đây của phần mềm MKT.
  Bạn đã biết cách đăng xuất YouTube trên điện thoại chưa? Để phần mềm MKT gợi ý giúp bạn trong bài viết này nhé.
  Vì sao cần đăng xuất YouTube?
  Có lẽ bạn không nghĩ đến việc đăng xuất tài khoản YouTube trên thiết bị của mình, trừ khi bạn có nhiều hơn một tài khoản và cần chuyển đổi giữa chúng. Tuy nhiên, khi sử dụng YouTube trên một thiết bị không thuộc sở hữu của bạn, chẳng hạn như điện thoại của người khác, bạn cần phải đăng xuất để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của mình.

  Không ai biết được YouTube của bạn sẽ được sử dụng với mục đích gì hoặc liệu các nội dung mà bạn tạo ra có được bảo vệ an toàn hay không. Hãy tìm hiểu cách đăng xuất tài khoản YouTube trên điện thoại ngay sau đây để đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  Cách đăng xuất YouTube trên điện thoại
  Chi tiết tại: https://bom.so/bs9bIP