Support

Account

Home Forums Front-end Issues Upload (in Frontend) won't save file Reply To: Upload (in Frontend) won't save file

 • I still haven’t made it.

  If I var_dump the POST variable, the file (test.pdf) also appears. But is still not saved. But the name (Dummy Name) does.

  Am I missing anything?

  function UserTaskPreSave( $post_id ) {
    var_dump($_POST);
    exit();
  }
  add_action( 'acf/save_post', 'UserTaskPreSave');
  
  
  array(7) {
   ["_acf_screen"]=>
   string(8) "acf_form"
   ["_acf_post_id"]=>
   string(8) "new_post"
   ["_acf_validation"]=>
   string(1) "1"
   ["_acf_form"]=>
   string(1848) "aS9JT0h2T2VKUG94YTRQUlZiNWxwcExSQ0c5MlN2YXhMVjJBS2JqSVJUeEREREFFeERLTnh0SVRtYVZBOGVTOTV6blQ3eWMyY1hlMVRRSTEvMHNjYytxcUwxY0d6d3o0OHdUZWI1RXJyNkVJR1NoL2hValgrQXBUWnJvcW40YnR1d3FndElEWENNenpPRzJObkNiSGRBNEpMUHEwWkExeFhKNWhScmk2bXRpY3FnK294NmNKWVZpYWhWKzFaOXkxQU1EUkNPVkI3cmJTa0EvdUc1b1N0cVRZamtVbVR4SU9FQmUyb1kvQlhLWDNOc25ZR0JsNmNKSUN2Um56NXN2T0pSaUJaRzUvdVlBdGx5MVVTVVJZODhZN1JyYTg0by9iUzVyWGhOdElheU5EWTRrOWp0NG1hWTY2RUVEM3piZjhtZzhkQ1AwYWhUcDRqL3ZObzV5ejNRZGJUR2JxTVdFWTk5VjJrQjRVQkdYQmFqM0IyblBWZDkzcDZ3cGk1WUNlQkhwRWhaUzZTNGVuOFBBTmxhRi9IT1hRaGttcnpyT2MwRGd0a0F5SThYOE84NUljaXNGenJQVjJCaWs3VHgybEZsanMwTVBPcEFldmdMbzVLakxNOHo2VzFPWGl6endCdmtsaDdVRkFXdWQzaEMySlkyUHNrZnJUU3BtK3RQYmFsZUtrSzBBN3Ara1lmcjZkQm5mYjlvelhseU0wQm5uMWdZQzZQOCtiWmI2Mkh3TUJqQkIvQW02ZmFEQldLV3ZOSkJDQXVQa2EzWUM1Z2VTdmhQeFV4NmhySTNRQ0kwZHZySk00OXRmOTdNK1k5ZnFPUWt6NFRPTUd0ZWtwbDdubUZFQ0J0YllkNUUxeVI3cEJDUjI0S3VHQmY4WVRVWkFuOFd1SWVZMndnbVh6UDMwVkR3dWlmMlowNUtzeWxuRThIcS9kM2VIN21uV1BOODFNbXZIcHpRTnloem1TS0h2eVpTVituMVNBWGgxZlRwMDlhVVdsMVcwdG1XR1ZZTTdJbXVDT213cCt2MjRxazByK0JIdlljLzhYZW9ZT2pQOGhkTWo4dVN1bjFUY3ZPREVJUnlVR1pBS2IvRnJ0dWdQT3UvUWQ3clUvOGxsQXF2bCsxQ0lVT2JDVThqNHZYMFJxTk5VK3hwVjM1TmV2SHBzQmVGc3FSWW4zQzUyS2k0VHVnQlpKbzZ6VTNIR3lGMDlQRjJ4S1RYTmNDMkR0VEN1dXo0MXppNWlvcmVhcVpWQ05QYzJZWk03SXErRWNuNS9sL200N01oMEhNUzRtWlpaWnU2RFlGRml2UmRONGhSR01FUGVndC9lbVQrT2xITzd6Y1FXTE9OMmc4NFdUQ3dHQThxZEp5Zm1EYWsvcUtTcENXdlMyZEZRYU1tL3l2V1NrWmh4QmVhVmJnUEs5RUMrWk1Ob1V2OERGWTYrUG91SWtjZ3NoMnBybE9uaCtxSDM3REpoTHFrenNIak14bXZXN2FvYVRYMnA2NEpta3J4akVuU0x5NzNNUGNnZnRMc281T2ZhSXNxbGVqVEMvVkdRNXlEcjd1eStSeXFyQU9IVUFsSTE1MjM4VU10NE91WEZFdW90SHJ1RXNtUmdnbGFxZzlwczZFekVYMllYSnMxclpVejZ5Lzhibk9nRW41Zy9rS2szbGpKNnZ0cEJab2VmYm4wN1JiOGZEQUd2WVVPR1NmRHRieWQ5NDJoQmUwZ0p5ekJlY0RzNGRKMHdldXVNS1hRdVJzQjhQNkJpNG1BNXNKY1BqY3QzTjdKMTBqQmMyaWFYMm1xcFNCVnY3ZEZWOHozcDl4UT09Ojp8rT1IWuvTPFx2O8HhRHXC"
   ["_acf_nonce"]=>
   bool(false)
   ["_acf_changed"]=>
   string(1) "1"
   ["acf"]=>
   array(4) {
    ["field_5e79ce9fce16f"]=>
    string(11) "Dummy Name "
    ["field_5e79deb62bcea"]=>
    string(8) "test.pdf"
    ["_validate_email"]=>
    string(0) ""
    ["field_5e79d81e6e229"]=>
    string(3) "802"
   }
  }

  Thanks.
  André